KANINVÄNLIG BETEENDERÅDGIVARE

Här kan du hitta etologer, tränare och andra med utbildning inom djurbeteende, som har extra god kunskap om kaniner!

Kaniner är Sveriges tredje vanligaste sällskapsdjur, men trots det är det ovanligt att hitta en beteenderådgivare med god kunskap om kaniner. Sveriges Kaninvälfärdsförening är Sveriges enda förening som värnar om alla kaniners välfärd och status. Vi arbetar bland annat med utbildning, information och registrering.


Som ett led i vårt arbete med att höja kaniners status och välfärd har vi valt att lyfta de välutbildade beteenderådgivare som har kunskap om och intresse för arten. Vi hoppas det ska hjälpa både rådgivare och kaninägare.

Här kan alla kaninägare hitta sin närmaste “Kaninvänliga Beteenderådgivare”.  Det är en märkning som startades av SKVF 2021 och som syftar till att underlätta för kaninägare när de behöver råd om sina kaniners beteende.


Listan är en förteckning av beteenderådgivare som har ett medlemskap i minst en av flera erkända kvalitetssäkrande föreningar för personer som arbetar med rådgivning inom djurs beteende. Dessutom krävs det att personen har specialutbildning inom just kaninens beteende för att hamna på vår lista. Vi ställer dessutom ett antal frågor som rör hantering av vanliga problembeteenden.


Bedömningen görs av minst två akademiskt utbildade etologer som har många års erfarenhet av att arbeta professionellt med kaninbeteende. 

VETENSKAP OCH GRANSKNINGFÖRENINGAR SOM GER GODKÄNNANDE


Medlemskap i ett antal föreningar som alla står för god kvalitetssäkring, vetenskaplig grund och har moderna etiska ställningstagandekan användas som bevis för tillräcklig utbildning. De föreningar som just nu ger ett grundläggande godkännande syns nedan. Utöver medlemskap måste även bevis på specialutbildning inom kaninens beteende uppvisas.

Sveriges Hundföretagare enar hundföretagare med etiskt hundtänk, och hög kvalitet på sina tjänster och med modern och konstant uppdaterad kunskap inom hund.


* Medlemskap samt godkänd som instruktör eller hundpsykolg krävs, då vi är ute efter bevis på utbildning inom beteende

Sveriges Akademiska Etologer är en yrkesorganisation för utbildade etologer verksamma i Sverige. En etolog är en person med kunskaper som är specialiserade på djurens beteenden samt orsakerna bakom dem.

The goals of the IAABC are to standardize and support the practice of animal behavior consulting, to provide quality, evidence-based education and peer and supervising mentoring, and to provide resources for pet owners needing advice.

Ansök genom att maila följande information


1. Medlemsbevis för någon av ovanstående föreningar

2. Bevis på fortbildning inom kaninbeteende

3. Företagsnamn, ort / online, hemsida, kontaktuppgifter och en kort presentation.

till beteende@skvf.se


LISTA ÖVER KANINVÄNLIGA BETEENDERÅDGIVARE

Skåne län


Djurvetologen

Kävlinge & online

djurvetologen.se

info@djurvetologen.se


Emma Almquist är biolog med inriktning mot etologi, vilket innebär att hon har studerat djurs beteende och välfärd på universitet. Sedan 2017 är hon fullvärdig medlem i Sveriges Akademiska Etologer. Dessutom är hon ordförande i Sveriges Kaninvälfärdsförening, så hon har verkligen ett brinnande intresse för de små sällskapsdjuren. Hon är medförfattare på SKVFs bok "Allt för dina kaniner".


Län där vi saknar Kaninvänliga beteenderådgivare


Blekinge län                Dalarnas län               


Gotlands län               Värmlands län     


Jönköpings län           Kalmar län


Norrbottens län          Västerbottens län 


Västmanlands län      Västernorrlands län


Jämtlands län             Kronobergs län


Gävleborgs län           Hallands län


Östergötlands län      Västra götalands län


Örebro län                   Uppsala län


Södermanlands län   Stockholms län


Ansök genom att maila följande information


1. Medlemsbevis för någon av ovanstående föreningar

2. Bevis på fortbildning inom kaninbeteende

3. Företagsnamn, ort / online, hemsida, kontaktuppgifter och en kort presentation.

till beteende@skvf.se