Vädurskaniner

Förekomst av öronsjukdomar är mycket vanligare hos kaniner med hängande öron än de med stående öron


Att hundar med kort nos, hängande öron och lång rygg kan ha hälsoproblem kopplade till sitt utseende, det har de flesta hört. Men, gäller det samma för kaniner?


Sveriges Kaninvälfärdsförening har haft ett samarbete med Animallogos Djurhälsa i Stockholm för att genomföra en studie om öronsjukdomar. Totalt har 101 kaniner undersökts när de kommit till veterinärkliniken på grund av annat ärende än öronen.

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan olika öronställningar. 33 kaniner med hängande öron (totalt 64 %) och 3 kaniner med stående öron (totalt 5,9 %) diagnostiserades med någon typ av öronsjukdom, trots att ingen ägare hade tagit upp misstankar om detta vid bokningen av tiden.

Vi i Sveriges Kaninvälfärdsförening hoppas att det här resultatet leder till fler studier och ökat intresse för sjukdomar relaterade till exteriör hos kaniner. Vädurskaniner är en mycket vanliga som sällskapskaniner.


Framförallt hoppas vi på att färre kaniner ska behöva lida av smärta och sjukdom från öronen i framtiden.


Det tror vi går att uppnå delvis genom att alla som äger vädurskaniner får veta att deras kaniner har en högre risk för öronsjukdomar. Då kan ägarna vara extra noga med att kontrollera sina kaniners öron och ta dem till veterinären regelbundet för kontroll. Om ägarna informeras om risken tidigt, innan de köper en kanin, kan de antingen vara väldigt noga från början med öronkontroller eller så köper de istället en kanin med stående öron.

Föreningen hoppas att alla som föder upp kaniner med hängande öron tar den här pilotstudien på stort allvar. Vi vill alla att kaninerna i människans vård ska må så bra som möjligt.


Vad som ska eller kan göras från uppfödarnas sida är inte något den här studien kan dra slutsatser om.

Dela gärna resultatet och hör av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Hela studien finns att ladda ner: