EN ÄLSKAD KANIN MÄRKER MAN


Sveriges Kaninvälfärdsförening upprätthåller det första registret för alla svenska tamkaniner, oavsett "syfte".Vår vision är att kaninregistret ska omfatta alla Sveriges kaniner. Det är en lång väg dit men någonstans måste man börja. Registret är öppet för alla ID-märkta kaniner och kaninägaren väljer själv vilka uppgifter till ägaren som finns med och vem som kan få ut information från registret.


SKVFs register finns till för kaninernas skull och kan inte användas vid tvister om ägarskap eftersom det inte är lagligt bindande.


Frågor?
Kontakta kaninregistret antingen genom att mejla kaninregistret@skvf.se eller genom att ringa kontaktpersonerna för kaninregistret
Sofia - 0738422368 eller
Sara - 0736394036

HUR REGISTRERAR MAN KANINER?

STEG 1

För att registrera din kanin måste kaninen vara ID-märkt. Mer om ID-märkning och hur du gör om kaninen inte är ID-märkt kan du läsa längre ner på sidan.


STEG 2

När kaninen är ID-märkt laddar du ned och fyller i blanketten för kaninregistrering som du hittar här till höger alternativt fyller i blanketten med ett förifyllt nummer som beställs av oss. Det finns både ägarregistrering och uppfödarregistrering. Vi tror att vi genom hängivna uppfödare kan nå ännu fler kaniner. Uppfödare som vill örontatuera med våra nummer får först beställa förifyllda blanketter för ägarregistrering till varje kanin. Sedan förs numret över till någon av blanketterna för uppfödarregistrering som laddas ned här till höger.


STEG 3

Skicka din registrering till SKVF. Adressen är:

kaninregistret@skvf.se

eller

Sofia Elgåsen Tuolja

Ubbarpsvägen 1A

590 18 MantorpHar du fyllt i en e-postadress så får du ett bekräftelsemail på att din kanin blivit registrerad. Om du inte får något mail, hör av dig till oss så kan vi se efter om det missats eller om ditt brev inte kommit fram till oss.


Min kanin är inte märkt, vad gör jag?

Om din kanin inte redan är märkt kan du kontakta närmaste veterinär. Veterinären kan chipmärka din kanin med samma sorts chip som används till katt och hund. Kaninen behöver inte sövas eller bedövas inför ingreppet. Fördelen med chip är att ingreppet är enkelt och ger minimal påverkan på kaninen. Nackdelen är att det inte går att veta att kaninen är märkt utan att läsa av den med en chipläsare. Ska kaninen chipmärkas kan du ladda ned en blankett direkt från hemsidan.


Ett annat alternativ är att örontatuera kaninen. Det måste göras hos veterinär och kaninen måste bedövas. Fördelen med örontatuering är att det är enkelt att se om kaninen är märkt och nackdelen är att det är ett större ingrepp där kaninen måste bedövas och att märkningen kan blekna med tiden. Vi rekommenderar chipmärkning om det inte är så kaninen ändå ska sövas av någon annan anledning. För att kunna örontatuera din kanin måste du eller din veterinär beställa en blankett av oss med ett förifyllt nummer att tatuera in i kaninens öron. För att beställa en förifylld blankett mailar du kaninregistret@skvf.se. Beställ blanketten i god tid så att den hinner komma fram. Den förifyllda blanketten kan även skickas som pdf via mail. 


Självklart är det inte fel att både örontatuera och chipmärka kaninen.


Min kanin är märkt med en ring runt benet, kan den registreras ändå?

Vi registrerar ringmärkta kaniner men rekommenderar att ringen avlägsnas och ersätts med chip- eller öronmärkning. Ibland går det att försiktigt lirka loss och dra av ringen. Går inte det behöver ringen klippas upp. Det kan vara svårt så gå gärna till en veterinär om du är osäker. Du kan då passa på att chip- eller öronmärka kaninen samtidigt.


Vad gör jag om jag behöver ändra uppgifter i efterhand?

För att ändra uppgifter hos en redan registrerad kanin så fyller du i blanketten som heter "Ändring av uppgifter" och skickar blanketten till kaninregistret@skvf.se, eller till  postadressen ovan.


Hur skyddas mina personuppgifter?

Inga uppgifter från kaninregistret publiceras på hemsidan. För att komma åt uppgifterna måste man ta kontakt med SKVF. Du väljer själv om alla ska kunna få tillgång till dina uppgifter eller endast myndigheter (såsom polis, jordbruksverk, tull) och veterinärkliniker.


Vad kostar det?

Att registrera kaniner hos kostar ingenting. Man behöver inte vara medlem för att registrera sin kanin. 


Vårt registreringsformulär ska vara lätt att använda. Du kan fylla i forumläret digitalt eller skriva ut det och fylla i för hand.

Klicka på det dokument du vill ha:


Registreringsformulär ägare PDF


Registreringsformulär enstaka kanin - för uppfödare PDF


Registreringsformulär hel kull - för uppfödare PDF


Informationsblad om kaninmärkning och registrering


Ändring av uppgifter - PDF


OBS* För att fylla i PDF digitalt krävs adobe pro eller liknande, adobe reader räcker inte. Då skickas bara tomma formuär.

Sveriges Kaninvälfärdsförening

info@skvf.se | +4670 978 18 98 (lämna meddelande)

kaninregistret@skvf.se | se register-sidan för kontaktuppgifter

Org. nr. 802496-4655 | Bankgiro 5029-8454 | Swish 123 122 24 96


Copyright @ All Rights Reserved

Huvudsponsor 2020