Kastrationskampanj

KAMPANJ KASTRATION 2022


för godkända omplaceringshem

I budgeten för 2022, som klubbades vid årsmötet i mars, satte föreningen av 50 tusen kronor till bidrag och stöd till föreningens godkända omplaceringshem. På årsmötets uppdrag kommer Sveriges Kaninvälfärdsförening nu att öppna upp möjligheten för omplaceringsverksamheter att ansöka om stöd.

Omplaceringshemmen gör ett enormt viktigt jobb när de tar hand om mängder av oönskade kaniner. Detta arbete stödjer Sveriges Kaninvälfärdsförening till fullo och det har vi gjort sedan föreningens start. Vi är medvetna om att det arbete som utförs för att hjälpa utsatta kaniner är kostsamt. Det är grunden till att styrelsen satte av medel för stöd och bidrag till omplaceringshem i budgeten för 2022.


Styrelsen beslutat att stödet ska gå till att ersätta kastrationer av kaniner. Ett ingrepp som omplaceringshemmen alltid ser till att få utfört och som därför utgör en återkommande och oundviklig kostnad.


Ansökan
För att ansöka om ersättning för kastrationer behöver omplaceringshemmet vara godkänt av Sveriges Kaninvälfärdsförening. Dessutom ska man vid ansökan inkomma med kvitton (foto/inscannat) från veterinärkliniken där det tydligt framgår datum för operationen (från 2020) samt att det är en av omplaceringshemmets kaniner som kastrerats.


Styrelsen kommer dela ut pengar en eller två gånger varje år. Om medlemmar i styrelsen arbetar för det omplaceringshem som ansökt om pengar kommer de inte delta vid beslut. Ansökningar ska ha inkommit senast 8 augusti för bedömning i september. Skicka in namn på omplaceringshem, kvitton och specifikation av totalsumma (vid fler än ett kvitto) till omplaceringshem@skvf.se.

VARFÖR FOKUS PÅ KASTRATIONER?


Kastrering leder oftast till lugnare djur som är lättare att få rumsrena. Det är ett bra alternativ både på hanar och honor för att de lättare ska kunna leva tillsammans om man har flera kaniner. Kastrerade kaniner löper mindre risk att börja bråka med varandra och deras relation hålls ofta stabil hela deras liv.


Det är relativt vanligt att okastrerade kaniner rymmer in till varandra och parar sig. Sådana “tjuvparningar” tas ofta upp på sociala medier. Det är väldigt olyckligt med tanke på hur 

många oönskade kaniner det redan finns. Med kastrering försvinner risken helt.


Honor bör kastreras eftersom de löper stor risk att drabbas av livmodercancer. Denna typ av cancer drabbar en majoritet av alla kaninhonor över 3 år och den sprider sig nästan alltid. Den sprider sig ofta till lungorna där den är näst intill omöjlig att behandla. En kastrerad kaninhona slipper helt risken för livmodercancer. Vi rekommenderar att man kastrerar sin kaninhona innan 3 års ålder, gärna redan när hon är omkring ett år gammal.

Hanar får inte samma hälsofördelar av kastrering, men utan kastrering är det mycket svårt att hålla hanar i grupp. Därför anser vi att hanar bör kastreras.


Det finns risker med kastrering som med alla andra operationer, men för hanar är riskerna små. För honor försvinner den stora risken att de får cancer i livmodern vilken är större än risken kaninen utsätts för vid operationen. Man bör kastrera sin kanin hos en kaninkunnig veterinär som informerar fördelar och risker för varje enskild kanin innan ingreppet.